Richtlijn voor behandeling van diabetes

Voor elke ziekte zijn er door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) richtlijnen opgesteld. Zorgverleners gebruiken deze richtlijnen bij het samenstellen van een behandeling en medicatie. Een richtlijn wordt aangepast als er een nieuwe behandelmethode is, of nieuwe medicijnen die beter werken. Maar ook als er nieuwe inzichten zijn over andere combinaties van medicijnen die voor een beter resultaat zorgen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NHG-richtlijn?

In de afgelopen jaren gaf het voorschrijven van nieuwe medicijnen voor diabetes type 2 succesvolle resultaten. Die nieuwe medicatie is nu opgenomen in de vernieuwde richtlijn. Mensen met diabetes en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten krijgen voortaan volgens de NHG-richtlijn een SGLT-2 remmer voorgeschreven. In de NHG-richtlijn is een stappenplan opgenomen dat zowel gericht is op het behandelen van hyperglykemie (een te hoog bloedsuikergehalte) als op de verlaging van het risico op hart- en vaatziekten en progressie van chronische nierschade en hartfalen door middel van deze SGLT-2 remmer.

Wat betekent deze wijziging voor mij?

Je zorgverlener is op de hoogte van de nieuwe richtlijn. De nieuwe medicatie wordt al enige tijd voorgeschreven als onderdeel van de behandeling van diabetes type 2. De kans is dus groot dat jouw behandeling volgens deze nieuwe richtlijn is. Bij twijfel kun je contact opnemen met je diabeteszorgverlener en je behandeling bespreken. Diabetesvereniging Nederland heeft een handige keuzetabel die jou kan helpen bij het kiezen van je behandeling.

Misschien interesseert dit je ook?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!