Privacybeleid Voluitlevenmetdiabetes.nl

Dit Privacybeleid is van toepassing op het platform www.voluitlevenmetdiabetes.nl(website en webshop), van DVN Regie BV. DVN Regie hecht als verwerkingsverantwoordelijke veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Hieronder informeren wij je over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door ons en eventuele derden worden verwerkt.

DVN Regie adviseert je om deze Privacy Policy goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie. Mocht een en ander niet helemaal duidelijk zijn, aarzel dan niet en neem contact op met onze klantenservice via info@voluitlevenmetdiabetes.nl.

Artikel 1 – Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

DVN Regie BV

Fokkerstraat 17

3833 LD Leusden

Ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32161261 (hierna: ‘DVN Regie’). Onze privacyfunctionaris is bereikbaar via d.behari@dvn.nl.

 

Artikel 2- Welke persoonsgegevens worden verwerkt

2.1 Indien je in de webshop een bestelling plaatst dien je de volgende persoonsgegevens in te vullen:

– voor- en achternaam
– e-mailadres
– adresgegevens
– (mobiel)telefoonnummer (optioneel)
– factuuradres gegevens (indien afwijkend)

2.2 Om in de toekomst aankopen in onze webshop te vergemakkelijken is het mogelijk een account aan te maken. Let wel, dit is niet noodzakelijk. De onder 2.1 genoemde persoonsgegevens worden dan, naar jouw keuze, opgeslagen in je account. 

2.3 Wij leren graag over onze doelgroep en houden in dit kader het klik-, zoek- en surfgedrag van de bezoekers bij. Hiervoor maken wij gebruik van IP-adressen en informatie uit cookies. Hoe, wat en waar wij welke cookies voor gebruiken lees je onderstaand in ons Cookiebeleid. De IP-adressen worden direct geanonimiseerd en opgeslagen.

Artikel 3 – Maar voor welk doelen verwerken we je persoonsgegevens?

De in artikel 2.1 en 2.2 genoemde gegevens gebruiken wij voor:

3.1 Nakomen van onze verplichtingen uit onze overeenkomst:

i. Algemeen contact
Je naam, telefoonnummer en e-mailadres kunnen wij gebruiken voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van je vraag en/of klacht.

ii. Leveren van bestellingen
Na ontvangst van jouw bestelling gaan wij voor je aan de slag om de bestelling zo snel mogelijk bij je af te leveren. Hiervoor hebben wij je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig. Voor een goede afwikkeling van je bestelling moeten wij sommige van deze gegevens ook verstrekken aan derden, zoals de bezorgdienst. In artikel 5 lees je over de afspraken die wij met deze ‘derden’ gemaakt hebben.

iii. Verstrekken van korting in verband met lidmaatschap Diabetesvereniging
Indien je lid bent van Diabetesvereniging Nederland ontvang je op sommige producten uit de webshop een korting. Voor de toekenning van de korting controleren wij aan de hand van je adresgegevens of je inderdaad lid bent van Diabetesvereniging Nederland. Hiervoor maken wij gebruik van een bestand van Diabetesvereniging Nederland. Dit bestand wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt.

iii. Accountgegevens
In je account vind je de door jou opgegeven gegevens terug. Daarnaast kun je ook eerder geplaatste bestellingen inzien. Handig, vooral als je nog een keer dezelfde items wilt bestellen.

iv. Beveiliging van je account
Jouw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van je account. Je kunt je inloggegevens op ieder moment via je account wijzigen.

3.2 Rechtsgrond: Toestemming

v. E-mailmarketing

Wij houden onze klanten graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, dan gebruiken we je naam en e-mailadres om je maandelijks onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Hierin staat voor jou interessante informatie of aanbiedingen van DVN Regie. Wil je je toestemming intrekken en deze e-mail nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur ons dan een e-mailbericht naar info@voluitlevenmetdiabetes.nlof gebruik de afmeldlink onderaan de mailing. Aanmelding voor onze email nieuwsbrief kan via de link onderaan deze pagina.

3.3 Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

vi. Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken geanonimiseerde (persoons)gegevens en informatie uit artikel 2.3 voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek naar en analyses op algemene trends in aankoopgedrag in de webshop en op onze website. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij de website en het assortiment in de webshop verbeteren.

vii. Klanttevredenheidsonderzoek

Wij vernemen graag van onze klanten wat zij van ons vinden en wat onze verbeterpunten zijn. Om die redenen kunnen wij je per e-mail vragen om – uiteraard geheel vrijwillig – deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit klanttevredenheidonderzoek is anoniem. Het kan zijn dat dit onderzoek uitgevoerd wordt door een andere partij. Uiteraard houden ook zij zich aan de geldende privacyregels.

Artikel 4 – Bewaartermijn

4.1 Algemene regel bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als dit nodig is voor de uitvoering van de  doeleinden opgenomen in artikel 3. tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een dwingendrechtelijke bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) en/of garantieplicht gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval zullen uitsluitend de persoonsgegevens die voor dit specifieke doel noodzakelijk zijn gedurende de relevante (wettelijke) bewaartermijn bewaard blijven.
 

4.2 Accountgegevens

DVN Regie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens zolang je een account hebt op www.voluitlevenmetdiabetes.nl. Je kan te allen tijde je account verwijderen. Indien je gedurende een periode van twee jaar gebruikt hebt gemaakt van je account, zal DVN Regie je per mail vragen of je nog gebruikt wil blijven maken van je account. Indien je daar niet positief op reageert en/of niet opnieuw inlogt in je account, zal DVN Regie het account beëindigen. Bij de beëindiging van het account zal DVN Regie alle persoonsgegevens  verwijderen of anonimiseren, tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 4.1.

4.3 Bestelgegevens

Indien je zonder een account een bestelling plaatst, verwerkt DVN Regie je persoonsgegevens uitsluitend zolang indien en voor zover dat nodig is voor de afwikkeling van je bestelling en de bijbehorende garantieperiode. Na afloop daarvan zal DVN Regie alle persoonsgegevens  verwijderen of anonimiseren, tenzij er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 4.1.

Artikel 5 – Verstrekking persoonsgegevens aan derden

5.1 Voor de afwikkeling van jouw bestelling en de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Om ervoor te zorgen dat ook zij net zo zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens als wij, hebben wij een verwerkersovereenkomst met deze partijen gesloten. In deze verwerkersovereenkomst staat onder meer opgenomen dat ook zij alle wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bescherming van jouw persoonsgegevens nakomen.

5.2 Onverminderd voorgaande verstrekt DVN Regie jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke verplichting is gehouden.

Artikel 6 – Beveiliging

6.1 Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan en te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). De persoonsgegevens worden binnen Europa verwerkt.

Mocht bij jou het idee ontstaan dat jouw gegevens niet goed beveiligd worden, neem dan contact met ons op.

Artikel 7 – Jouw rechten

7.1Via de klantenservice info@voluitlevenmetdiabetes.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te verkrijgen, te wijzigen, te verwijderen of te beperken. DVN Regie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien DVN Regie je verzoek niet kan inwilligen zal zij dat altijd nader motiveren.

7.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je eveneens contact opnemen met de klantenservice info@voluitlevenmetdiabetes.nl. DVN Regie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal zij je hiervan op de hoogte brengen en haar afweging motiveren.

7.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop DVN Regie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de privacyfunctionaris, d.behari@dvn.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

7.4 Eventuele andere vragen, verzoeken of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice info@voluitlevenmetdiabetes.nl.

Artikel 8 – Verwijzingen naar andere websites

8.1 Voor jouw gemak bevat de website verwijzingen naar websites van derden. Wij maken je erop attent dat je bij het bezoeken van deze websites de voorwaarden die zij hanteren aanvaardt.
Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de persoonsgegevens die op deze websites worden verwerkt.

Artikel 9 – Wijzigingen Privacybeleid
9.1 Het kan voorkomen dat dit Privacybeleid wordt gewijzigd. Wanneer er wijzigingen in het Privacybeleid zijn doorgevoerd, dan stellen wij je hiervan meteen op de hoogte. Indien nodig vragen wij je opnieuw om toestemming.
 

Artikel 10 – Google Analytics en analytische cookies

10.1 Analytische cookies
Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoevaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Met Adobe Analytics en Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Met analytische coockies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

  • Het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
  • Hoelang een bezoeker op onze site is;
  • Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten);
  • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte;
  • Hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat dat je op een advertentie van ons hebt geklikt of op een link in een e-mail);
  • Anonieme gegeens die bezoekers invullen in een formulier, zoals het type auto of welk type dekking het meeste wordt gekozen;
  • Producten die je hebt gekocht of toegevoegd aan het winkelwagentje op onze webshop.

10.2 Privacy
Meer informatie over wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, lees je in de privacyverklaring van Adobe en de privacyverklaring van Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Wij geven nooit jouw persoonsgegevens (zoals naam, adres, BSN en telefoonnummer) door aan Adobe of Google. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Leusden, november 2018

 

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!