Hoe houd je je aan je goede voornemen? Door ze SMART te formuleren!

Je maakt ze waarschijnlijk ieder jaar weer: goede voornemens. Houd jij ze ook echt vol? Of kun je wel een steuntje in de rug gebruiken als het om volhouden gaat? Wist je dat uit onderzoek van de ING is gebleken dat van de 8 op de 10 Nederlanders die in 2018 een goed voornemen maakten, slechts 23 procent het volhield?

Onze tip is daarom: Probeer je goede voornemens of doelen voor het nieuwe jaar eens SMART te formuleren. SMART klinkt ingewikkelder dan het is, maar is eigenlijk een hele simpele manier om te testen of je gestelde doelen haalbaar en realistisch zijn.

SMART formuleren
De letters SMART staan voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden

Specifiek:
Formuleer je doel duidelijk en maak het concreet. In dit artikel gebruiken we het volgende voorbeeld: ‘meer bewegen’. Als je het doel specifiek formuleert zeg je dus niet: ‘ik wil meer gaan bewegen in 2020’, maar wel: ‘ik wil drie keer per week een uur stevig gaan wandelen’.

Meetbaar:
Meetbaar houdt in dat je moet kunnen “meten” wanneer het doel gehaald is. Aan welke voorwaarden moet dit voldoen? Het doel ‘ik wil minstens twee keer per week een uur stevig gaan wandelen’, is meetbaar door bij te houden of je je aan het doel gehouden hebt. Een stappenteller is bijvoorbeeld een goede meetgraad om te kijken of je lang genoeg gewandeld hebt.

Acceptabel:
Waarom is het doel belangrijk om te behalen? In dit geval omdat de Gezondheidsraad bijvoorbeeld aanraadt om minstens 2,5 uur per week matig tot intensief te bewegen. Je doel is dus om het advies van de Gezondheidsraad te volgen.

Soms wordt de A ook gebruikt voor ‘Activerend’ of ‘Actiegericht’: het doel moet je het gevoel geven dat je in actie wilt komen. In ons eerder gevormde doel is dat het geval.

Realistisch:
Misschien is dit wel het punt waarop het doel staat of valt. Als je jezelf namelijk een onhaalbaar, onrealistisch doel stelt, dan zal je zien dat het behalen van je doel onmogelijk wordt. Het kan zijn dat het te hoog gegrepen is omdat je niet over de middelen beschikt om een doel te halen. Ook tijdsgebrek of andere (on-) voorziene omstandigheden kunnen hiertoe behoren. Probeer dus je doel leuk en realistisch te houden. Je moet echt zin hebben om ermee aan de slag te gaan en het idee hebben dat je erin zult slagen om je doelstelling te behalen.

Tijdsgebonden:
Dit punt hangt samen met ‘Realistisch’. Op welke termijn wil je het doel behalen? In ons geval wil je proberen om het hele jaar door drie keer per week te gaan wandelen. Het is daarbij verstandig om jezelf af te vragen of het haalbaar en realistisch (en gezond) is om meteen met drie keer een uur wandelen te starten. Probeer jezelf te laten wennen aan het idee, aan de inspanning die je moet leveren en aan de belasting voor je lichaam die drie keer per week wandelen met zich meebrengt. Kevin vertelt in een van zijn blogs hoe je langzaamaan conditie opbouwt.

Het Coronavirus (COVID-19) en diabetes

Voor informatie over het Coronavirus (COVID-19) en diabetes ga je naar dvn.nl.

Misschien interesseert dit je ook?

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!